ABOUT US

ประวัติบริษัท​

สุพรรณคลาสสิคโฮม เป็นผู้นำเข้าสินค้าและจำหน่ายสินค้าประเภทโคมไฟ
ของประดับบ้านที่เน้นความหรูหรา เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นเน้นความสวยหรูอลังการ
ด้วยลวดลายแกะสลักไม้สุดคลาสสิคผสมผสานความสวยหรูของเนื้อผ้าชั้นดี
เปิดให้บริการมามากกว่า 20 ปี การันตีคุณภาพสินค้าทุกชิ้น รับประกันได้ว่า
เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นผ่านการตรวจเช็ครายละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อความพึงพอใจ
ของลูกค้าสูงสุด บริษัทนำเข้าสินค้ามาจากหลายประเทศ เช่น สเปน อิตาลี อินโดนีเซีย
และจีน ซึ่งสินค้าที่นำเข้ามานั้นรับประกันความสวย ความหรูหรา และความมั่งคั่ง
มาเตรียมไว้ให้ลูกค้าได้เลือกมากมายหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นเตียงนอน โซฟา
โต๊ะรับประทานอาหาร โต๊ะชุดกาแฟ และอื่นๆ อีกมากมาย​

ลักษณะการประกอบกิจการ​

สุพรรณคลาสสิคโฮม เป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์คุณภาพสูง

เน้นความหรูหรา สวยโดดเด่น และมีระดับ เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นผ่านการ

ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ เฟอร์นิเจอร์ที่นำเข้ามาเน้นความสวยหรู

ความอลังการเพื่อสร้างความประทับใจอันสูงสุดให้กับผู้พบเห็น สินค้าของเรา

เหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบความคลาสสิค ความสวยมีมิติ และความหรูหราโดดเด่น​

วิสัยทัศน์​

ต้องการสร้างความโดดเด่นเน้นความแตกต่าง
สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ด้วยเฟอร์นิเจอร์หลุยส์
ที่ให้ความรู้สึกและสัมผัสถึงความหรูหรา
ความมั่งคั่ง และเสริมสร้างภาพลักษณ์
ของผู้เป็นเจ้าของ​

พันธกิจ​

• เราพร้อมที่จะพัฒนาละปรับปรุงคุณภาพของสินค้าให้มีความสวยแบบคงทน และตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
• เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นถูกคัดเลือกมาเป็นพิเศษเพื่อสร้างบรรยากาศของความคลาสสิค ความหรูหรา และการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่ซ้ำแบบใคร เพื่อสร้างความแตกต่าง และแสดงถึงคุณค่าของวัตถุแม้อาจมองว่าเป็นเพียงเฟอร์นิเจอร์ธรรมดา แต่เราจะสร้างให้กลายเป็นจุดเด่นที่ดึงดูดทุกสายตาของผุ้คนที่พบเห็น​

สุพรรณคลาสสิคโฮม เป็นผู้นำเข้าสินค้าและจำหน่ายสินค้าประเภทโคมไฟของประดับบ้านที่เน้นความหรูหรา เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นเน้นความสวยหรูอลังการด้วยลวดลายแกะสลักไม้สุดคลาสสิคผสมผสานความสวยหรูของเนื้อผ้าชั้นดีเปิดให้บริการมามากกว่า 20 ปี การันตีคุณภาพสินค้าทุกชิ้น รับประกันได้ว่าเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นผ่านการตรวจเช็ครายละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด บริษัทนำเข้าสินค้ามาจากหลายประเทศ เช่น สเปน อิตาลี อินโดนีเซียและจีน ซึ่งสินค้าที่นำเข้ามานั้นรับประกันความสวย ความหรูหรา และความมั่งคั่งมาเตรียมไว้ให้ลูกค้าได้เลือกมากมายหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นเตียงนอน โซฟาโต๊ะรับประทานอาหาร โต๊ะชุดกาแฟ และอื่นๆ อีกมากมาย​

สุพรรณคลาสสิคโฮม เป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์คุณภาพสูงเน้นความหรูหรา สวยโดดเด่น และมีระดับ เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ เฟอร์นิเจอร์ที่นำเข้ามาเน้นความสวยหรูความอลังการเพื่อสร้างความประทับใจอันสูงสุดให้กับผู้พบเห็น สินค้าของเราเหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบความคลาสสิค ความสวยมีมิติ และความหรูหราโดดเด่น​

ต้องการสร้างความโดดเด่นเน้นความแตกต่างสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ด้วยเฟอร์นิเจอร์หลุยส์ที่ให้ความรู้สึกและสัมผัสถึงความหรูหราความมั่งคั่ง และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของผู้เป็นเจ้าของ​

• เราพร้อมที่จะพัฒนาอละปรับปรุงคุณภาพของสินค้าให้มีความสวยแบบคงทน และตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
• เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นถูกคัดเลือกมาเป็นพิเศษเพื่อสร้างบรรยากาศของความคลาสสิค ความหรูหรา และการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่ซ้ำแบบใคร เพื่อสร้างความแตกต่าง และแสดงถึงคุณค่าของวัตถุแม้อาจมองว่าเป็นเพียงเฟอร์นิเจอร์ธรรมดา แต่เราจะสร้างให้กลายเป็นจุดเด่นที่ดึงดูดทุกสายตาของผุ้คนที่พบเห็น​